10 bí mật ít ai biết về Facebook

0
82

10. Tương tác của bạn với một trang của công ty nào đó hoặc những bình luận của bạn về một sản phẩm có thể là mục tiêu để quảng cáo trên Facebook.9. Nếu bạn muốn bị bất ngờ hoặc được chọc cười, hãy bấm lên phần “Other” trong hộp tin nhắn của bạn.8. Mọi hoạt động của bạn trên Internet sẽ bị theo dõi sau khi bạn đăng nhập vào Facebook!7. Không hề có văn phòng riêng cho bất cứ ai làm việc tại Facebook!6. Các nhóm trên Facebook được sử dụng cho các cuộc thảo luận liên quan đến các dự án của nhân viên Facebook.5. Các bài viết (post), các ứng dụng (app) và các trang (page) có thể lưu lại để xem sau.4. Facebook là người sở hữu rất nhiều tên miền (domain) có nội dung chống đối Facebook!3. Ngôn ngữ tiếng Anh có thể đổi thành lộn ngược hoặc thành tiếng Hải tặc (Pirate)!2. Dựa trên địa điểm hiện tại của bạn, bản đồ trong biểu tượng thông báo sẽ thay đổi tương ứng.1. Bạn có thể duyệt Facebook bằng các phím tắt trên bàn phím.

10 bi mat it ai biet ve Facebook

10. Tương tác của bạn với một trang của công ty nào đó hoặc những bình luận của bạn về một sản phẩm có thể là mục tiêu để quảng cáo trên Facebook.

10 bi mat it ai biet ve Facebook-Hinh-2

9. Nếu bạn muốn bị bất ngờ hoặc được chọc cười, hãy bấm lên phần “Other” trong hộp tin nhắn của bạn.

10 bi mat it ai biet ve Facebook-Hinh-3

8. Mọi hoạt động của bạn trên Internet sẽ bị theo dõi sau khi bạn đăng nhập vào Facebook!

10 bi mat it ai biet ve Facebook-Hinh-4

7. Không hề có văn phòng riêng cho bất cứ ai làm việc tại Facebook!

10 bi mat it ai biet ve Facebook-Hinh-5

6. Các nhóm trên Facebook được sử dụng cho các cuộc thảo luận liên quan đến các dự án của nhân viên Facebook.

10 bi mat it ai biet ve Facebook-Hinh-6

5. Các bài viết (post), các ứng dụng (app) và các trang (page) có thể lưu lại để xem sau.

10 bi mat it ai biet ve Facebook-Hinh-7

4. Facebook là người sở hữu rất nhiều tên miền (domain) có nội dung chống đối Facebook!

10 bi mat it ai biet ve Facebook-Hinh-8

3. Ngôn ngữ tiếng Anh có thể đổi thành lộn ngược hoặc thành tiếng Hải tặc (Pirate)!

10 bi mat it ai biet ve Facebook-Hinh-9

2. Dựa trên địa điểm hiện tại của bạn, bản đồ trong biểu tượng thông báo sẽ thay đổi tương ứng.

10 bi mat it ai biet ve Facebook-Hinh-10

1. Bạn có thể duyệt Facebook bằng các phím tắt trên bàn phím.