Bài tập Di truyền quần thể | Sinh Học Lớp 12 | Giáo viên: Nguyễn Đức Hả| Lộ trình Sun 2023

👉 Bài giảng trích từ Lộ trình SUN 2024 – Luyện thi Đại học 3 bước, mục tiêu ít nhất 8 điểm. Các em xem chi tiết lộ trình tại đây nhé:
* Các dạng bài tập di truyền quần thể là một phần nội dung quan trọng, các dạng bài tập này thường nằm trong các đề kiểm tra, đề thi học sinh giỏi, đề thi THPT QG. Thông qua bài giảng này Thầy Hải sẽ giúp các em tiếp cận một cách hệ thống các dạng bài tập liên quan đến nội dung này. Bài tập sinh học, chưa bao giờ dễ hiểu và thú vị đến thế cùng thầy Nguyễn Đức Hải!
Học Sinh Học mọi lúc, mọi nơi cùng Thầy Đức Hải, đầy đủ các khoá: Nền tảng sinh lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn môn Sinh Học chọn lọc.

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *