Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

Căn villa nằm biệt lập trong một ngôi làng với tên gọi Black Beauty tại Guancaste của Costa Rica với view ấn tượng ra Thái Bình Dương và những dãy núi trùng điệp tít mắt mang đến cho bạn một cuộc sống hoàn hảo để tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt đối.

ece027c4c8bfb76762b86f25a7351447 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

0aa4aa9c64f5d32c83e958850b45e10d Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

6a90e4f5a9a1829eef129807d3e8f845 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

7a2110fbe11dffc1d6d1ab958d50a37b Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

7d719a9f0b9379863a38e9a21ef3cd95 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

8a24ebb556776c0e241e27b4da3248e4 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

8fc4c36a1c62f7cb56f4c1661b912a81 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

42bf20c93d60d1aaf9aa8d15ffad5d69 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

45d478b094932a38a752b226a91770fd Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

0130b485f761a86f1f0b9f8080cad728 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

278a8fa1f990766770d90cf98b382eb8 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

282d5de27e160fbf78de859a3acdb4d3 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

4182fa19d83c356f47bc4a0b4c1a23bf Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

123145d551b59a50f7205c2e5ff51b87 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

502659eb6b5327f1df0e70ab55c99cd2 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

e8369fc5aaf745a75213bca1384a6fb0 Biệt thự biệt lập bình yên trong một ngôi làng ở Costa Rica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *