Buổi 2: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào – Sinh học 10-11 – GV: Vũ Minh Châu

– Trong buổi học này cô Minh Châu sẽ đi sâu vào luyện tập chuyên đề Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào là một chuyên đề khó và chứa những kiến thức quan trọng nền tảng của sinh học 11.
– Ôn tập sinh học 10 và học sớm Sinh 11 [free] thời điểm vàng để khởi đầu sớm và đạt kết quả học tập tốt nhất cùng cô Minh Châu.
– Chúc các em học sinh học học tập tốt cùng cô Minh Châu, và đón chờ nhiều điều thú vị cùng cô vào các buổi live tiếp theo nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *