Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mĩ | Lịch sử và Địa lí 8 (CTST) | GV: Hồ Như Hiển

Qua bài giảng của thầy Hồ Như Hiển, các em sẽ:
Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.
Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.
Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản ở Anh, Pháp, Mĩ.

Khám phá ngay:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *