Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII – Lịch sử và Địa lí 8 (KNTTVCS) – GV: Trần Thanh Quang

Bài giảng giúp các em hiểu được những vấn đề cơ bản của cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII như tình hình nước Pháp trước cách mạng, diễn biến chính, kết quả, ý nghĩa, đặc điểm, tính chất của “Đại cách mạng”.

Khám phá ngay:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *