Cân bằng trong dung dịch nước (Tiết 2) | Hóa học 11 (KNTTVCS) | Bứt phá 11 | GV: Phạm Thanh Tùng

Cân bằng trong dung dịch nước không phải là một nội dung mới, tuy nhiên trong chương trình mới nội dung này được chú trọng hơn.
Cân bằng trong dung dịch nước sẽ xoay quanh ý nghĩa giá trị pH đối với đời sống, cách tính giá trị pH của một số dung dịch, phương pháp xác định pH một vài dung dịch trong thực tế.
Hãy cùng thầy Tùng tìm hiểu qua bài học này nhé!

Khám phá HÓA HỌC 11 (KNTTVCS) cùng thầy Tùng tại đây:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *