Luật Đất đai sửa đổi: Phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong...

Bộ TN&MT đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội vào tháng 10/2022. Một trong những nội dung...

Khánh Hòa thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung KKT Vân Phong

Thông qua Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong...

6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Có 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 49/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Mới đây,...

Đồng Nai: Phê duyệt quy hoạch đô thị hơn 3.500 ha tại Đô thị...

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Phân khu 2.3 theo điều chỉnh...