Bà Rịa – Vũng Tàu duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch Chí...

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu du lịch Chí...

Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch 4 phân khu đô thị Sóc Sơn

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 4 khu vực đô thị Sóc Sơn....

Hà Nội: Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch hai bên tuyến đường...

UBND huyện Đông Anh, TP. Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị công bố, công khai và bàn giao...

Luật Đất đai sửa đổi: Phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong...

Bộ TN&MT đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội vào tháng 10/2022. Một trong những nội dung...