Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số | Toán 3 Chương trình mới | GV: Đặng Diệu Ly

Làm thế nào để chia số có hai chữ số cho số có một chữ số?
Cách đặt tính và thực hiện phép chia này ra sao?
Cùng tìm hiểu qua bài học này nhé!

Khám phá chương trình Toán 3 cùng cô giáo Diệu Ly tại:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *