Dạng 3 – Tìm số số hạng của dãy số – Toán 4 nâng cao – Cô Sao Mai

Ở bài giảng này chúng ta cùng đi tìm hiểu và rèn luyện các kiến thức, kỹ năng sau các con nhé:
+ Phát hiện quy luật của dãy số.
+ Tạo lập công thức tìm số số hạng của dãy số.
+ Luyện tập tìm số số hạng của dãy số.
Chúc các con luôn học tốt!
Xem thêm tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *