Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người | Khoa học tự nhiên 8 | Cánh Diều | GV: Vũ Minh Châu

Hệ cơ quan nào thực hiện chức năng tiêu hóa ở người? Thành phần cấu tạo và chức năng của hệ cơ quan này là? Vai trò của hệ cơ quan thực hiện chức năng tiêu hóa đối với cơ thể chúng ta là gì?
Hãy cùng cô Minh Châu tìm hiểu thông qua qua bài học này nhé!
Khám phá môn Khoa học tự nhiên 8 cùng cô Vũ Minh Châu tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *