Đô thị hóa – môn Địa lí 12 – Thầy Trần Ngọc Phong

Địa lí dân cư luôn chiếm 3/40 câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp và Đại học. Đô thị hóa là một trong 3 đặc điểm quan trọng thuộc chuyên đề Địa lí dân cư Việt Nam. Bài giảng sẽ giúp các em hiểu được khái niệm đô thị hóa, các đặc điểm và tác động của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế – xã hội. Học tốt môn Địa lí 12 cùng thầy giáo Trần Ngọc Phong nhé.
Tham gia các khóa học của thầy tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *