Đơn điệu hàm số (Tiết 1) | Live Pro 9+ Môn Toán 12 | GV: Nguyễn Công Chính

👉 Đây là video trải nghiệm thử khoá LIVE PRO 9+ LUYỆN THI TN THPT&ĐH dành cho 2k6. 2k6 tìm hiểu chi tiết hơn về khoá ngay tại đây nhé:

* Đơn điệu hàm số là một khái niệm quan trọng trong toán học, liên quan đến sự biến thiên của giá trị hàm số khi biến số độc lập thay đổi. Đơn điệu hàm số có thể được phân loại thành đơn điệu tăng, đơn điệu giảm, đơn điệu không giảm và đơn điệu không tăng. Để xác định tính đơn điệu của một hàm số, ta có thể dùng bảng biến thiên, đạo hàm hoặc các tính chất của hàm số.

Trong bài học này, chúng mình sẽ cùng thầy Chính tìm hiểu về
• Định nghĩa và phân loại các loại đơn điệu hàm số.
• Áp dụng bảng biến thiên để xác định tính đơn điệu của một hàm số.
• Sử dụng đạo hàm để kiểm tra và xác định khoảng đơn điệu của một hàm số.
• Nhận biết và vận dụng các tính chất của các loại hàm số thường gặp để xác định tính đơn điệu.
Hãy cùng khám phá thế giới thú vị của đơn điệu hàm số nhé!

Khám phá khoá live pro cùng thầy Nguyễn Công Chính tại đây:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *