Giá trị lượng giác của góc lượng giác – Tiết 2 | Toán 11 (KNTT) | Bứt phá 11 | GV: Nguyễn Công Chính

Qua tiết 1, để đáp ứng nhu cầu của nhiều học sinh, thầy Công Chính tiếp tục gửi đến các em tiết 2 về giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Ở tiết 2 này, cùng thầy Chính tìm hiểu về đường tròn lượng giác, các giá trị lượng giác của góc lượng giác, sử dụng máy tính cầm tay để đổi số đo góc và tìm giá trị lượng giác của góc nhé.

Cùng thầy Chính Bứt phá Toán 11, Kết nối tri thức với cuộc sống tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *