Giới thiệu khóa học Bứt phá 11 | [S1] – Vật Lí 11 – CÁNH DIỀU | Thầy Trần Xuân Bích

💥 Bài giảng trong khoá Bứt Phá 11 – Đầy đủ kiến thức tất cả các môn theo cả 3 đầu sách mới của Bộ GD&ĐT. 2k7 xem chi tiết khoá học tại:
Ở khoá học này, các bài giảng của thầy kết hợp đan xen lý thuyết và chữa bài tập vận dụng, dễ hiểu, dễ nhớ. Mỗi bài giảng có một đề thi giúp củng cố kiến thức. Cuối mỗi chương có bài ôn tập chương, ôn tập kiểm tra giữa kì, cuối kì, được thầy hướng dẫn giải chi tiết.

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *