Giới thiệu khóa học | KHTN 6 – Kết Nối Tri Thức (Phần Sinh học) | GV: Nguyễn Đức Hải

Sinh học là một phần nội dung quan trong trong chương trình Khoa học tự nhiên 6. Hãy cùng thầy Đức Hải tìm hiểu xem trong chương trình Khoa học tự nhiên 6 này các em sẽ được tiếp cận và tìm hiểu những nội dung Sinh học nào nhé!

Học tốt môn Khoa học tự nhiên 6 cùng Thầy Đức Hải tại đây:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *