Giới thiệu khóa học: KHTN 8 – KNTTVCS – THẦY ĐẶNG XUÂN CHẤT

Bộ ba giáo viên: – Trần Xuân Bích – Vũ Minh Châu – Đặng Xuân Chất – sẽ giúp các em khám phá những điều kỳ thú của thế giới tự nhiên qua khóa KHTN 8 – KNTTVCS.
Khóa học được thiết kế theo hướng mở giúp phát triển năng lực cho HS, mở ra một chân trời mới về tư duy và sáng tạo!

Khám phá ngay tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *