Hệ điều hành| Tin 11 (chương trình mới)| Bứt phá 11| Thầy Đào Viết Phương

Khi chưa có hệ điều hành, con người phải can thiệp vào hầu hết quá trình hoạt động của máy tính nên hiệu quả khai thác sử dụng máy tính rất thấp. Sự ra đời của hệ điều hành đã giúp khắc phục được tình trạng đó. Việc sử dụng máy tính về cơ bản được thực hiện thông qua hệ điều hành. Vậy hệ điều hành làm những công việc gì chúng ta cùng đi tìm hiểu qua bài học này nhé!

Khám phá Tin 11 cùng thầy Đào Viết Phương tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *