Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn – Môn Toán 10 (Cơ bản & Nâng Cao) – GV: Ngô Văn Toản

Ở lớp 9 ta đã học nội dung liên quan đến hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, các em đã biết giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng phương pháp thế, cộng đại số, biết ứng dụng hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn vào bài toán thực tế: bài toán năng suất, công việc chung, riêng. Ở lớp 10 ta sẽ học 1 dạng tương tự: hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Cùng tìm hiểu cách giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn, ứng dụng vào Hóa học, Vật lí, Sinh học… như thế nào nhé!

Khám phá Toán 10 cùng thầy Toản tại đây:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *