Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính | Toán 3 Chương trình mới | GV: Đặng Diệu Ly

Cùng cô giáo Diệu Ly và bạn Sam làm quen với hình tròn và xác định các yếu tố của hình tròn qua bài giảng: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính.
Chúc các con học tốt!

Khám phá kiến thức Toán 3 đầy thú vị cùng cô giáo Diệu Ly tại:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *