Không gian mẫu và biến cố Môn Toán 10 (CTST) – GV: Lê Lan Hương

Trong bài Không gian mẫu và Biến cố, cô Lan Hương sẽ hướng dẫn các em:
– Tìm hiểu về phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố, kết quả thuận lợi.
– Áp dụng lý thuyết làm một số bài tập cơ bản, thường gặp

Cùng khám phá Toán 10 CTST cùng cô Lan Hương tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *