Liên Xô và các nước Đông âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000) – Lịch sử 12 – Cô Lê Thu

👉 Bài giảng nằm trong Lộ Trình SUN 2023. 2K5 muốn đỗ Đại Học – Có lộ trình SUN 2023
☀️ S – Startup (bắt đầu): Luyện thi chuyên sâu
☀️ U – Uprear (vươn lên): Luyện đề đủ dạng
☀️ N – Network (hệ thống lại kiến thức): Tổng ôn chọn lọc
– SUN GĐ1 (5/2022 – 12/2022): Ôn luyện toàn diện kiến thức,dạng bài có thể có trong kì thi TN&ĐH THPT 2023
– SUN GĐ2 (12/2022 – Tháng 3/2023) : Làm quen, Giải đề thành thạo với các kỹ năng, phương pháp giải đề nhanh, gọn, chính xác
– SUN GĐ3 (3/2023 – 7/2023): Tổng ôn chọn lọc 4 tháng cuối, tối ưu điểm số trong thi mục tiêu 8-10điểm/môn
☀️ Xem chi tiết lộ trình SUN và học thử miễn phí tại đây:

👉 Nội dung bài học:
– Củng cố kiến thức cơ bản Liên Xô và các nước Đông âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000).
– Rèn luyện các kĩ năng phân tích, đánh giá một vấn đề lịch sử.

Tham gia khóa học tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *