Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

Kiến trúc sư Rotterdam đã rất sáng tạo khi xây dựng một ngôi nhà vô cùng ấm cúng và tuyệt vời trên nền một chiếc tàu cũ. Ngôi nhà có diện tích 40 mét vuông tọa lạc tại Amsterdam và đủ rộng rãi cho một gia đình sinh sống. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng hình ảnh về ngôi nhà độc đáo này nhé.

febda51bbdb3c37b085c1b7111c66e31 Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

0ed6ac06aaf376ff8a0e1e28ce013d8f Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

1d4e2579d94d1de2a6162176b21ba55b Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

9a021e3046df66b5cdf4719f4f9e0c36 Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

57fa946bf8629eb8539be1b33b510320 Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

84abfeff2e96a55954eaec669158dcef Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

92f538c652ac320251611d381ef94707 Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

675c1418d66d3bb3a51e0505a24b80cc Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

8553d56221c22f4e68c9d086d4cca8aa Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

374185 a Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

192999323df4d67c76c55880398eb6f6 Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

bcf0119140faeebf9a5368ed4a5bd535 Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

c499d8d230892350d9cda7209acfbcc1 Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

e3ea6967381f8c159ccea92815d44330 Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

fc8e475e72769693f531eaa7c0250ff3 Ngôi nhà ấm cúng được xây dựng trên nền một chiếc tàu cũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *