Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã này do KTS A D Lab thiết kế đầy ấn tượng tại vùng Caldecott, Singapore. Phần mái và khu vườn được thiết kế sáng tạo cùng nhiều không gian mở tạo nên không gian sống thoáng mát cho gia chủ.

cd47397d840f2c897cd2d1bae786463d Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

0d7cab098d7d98077062a82bf6db2a58 Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

104a6754c1c379ba9518f8bcb7bb4a3c Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

897e4b221d22bcc284053ce35ff27c00 Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

4661e94e5327cc9d1a751acb75416ec4 Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

48841fe3e760452118f349b40de9ecc9 Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

374199 a Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

5399213c8735ff61673a21d0cf45bada Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

a45d38542d3d9b442c983b4014fd0447 Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

a04479ff45b8039ad95bb16f0f5d1b19 Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

be2b0bc44e9030d0f65fb7a758badd32 Ngôi nhà Andrew Road House sang trọng, trang nhã ở Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *