Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

Những phiến đá granic sang trọng đã góp phần làm nên nét lộng lẫy và vô cùng hiện đại cho nơi này, nằm ở Midrand, Nam Phi, KTS Nico van der Meulen đã tạo nên điểm nhấn bằng chiếc hồ bơi đặt trong nhà. Các phòng được kết nối với nhau thông qua cửa kính trong suốt đã tạo nên vẻ huyền bí cũng là cách để mang ánh sáng tự nhiên vào nhà

ee3a355f190a600435fb5ff74ba7e846 Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

4ca1019de19170f0695c8705a398311a Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

7b5ff61c82b6379041f37700958ca3bc Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

35a13508b5bcec7a265ebb9cbefe2199 Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

65a05adfcbeaecefdff31fd30932160e Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

2886a8f1b9e3afd7890df86fa92eef7d Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

5042ed4713500fb4d01f314687f43e43 Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

216149d4fe38eb2a64eecdabb87dddb4 Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

a28b552f18b62852645187872cf48624 Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

a53be018ebf06ad8940235947072017f Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

af14d4f3f7939e9a4c82a763da2a6710 Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

b5ec52d79bea5b6980c2d81dc761bf7c Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

b85d0d8b68cba7977f34e86c512fc8c4 Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

ccbd11b9347213684089ab27f30b74c6 Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

d3c1f2de47b771d4b61e01025fae4bc8 Ngôi sang trọng với hồ bơi đặt trong nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *