17 thứ có trên Android 10 chưa từng xuất hiện trên bản cũ

 Khi thiết bị đã được cập nhật Android 10, bạn sẽ có thêm những tính năng mới. Và đây là 17 thứ mà bạn...