Phân tích đa thức thành nhân tử (Tiết 2) | Toán 8 (Cánh diều) | GV: Phạm Thanh Loan

Ở tiết học trước chúng ta đã học về phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức một cách trực tiếp.
Trong tiết học này, cô và các em sẽ đi tìm hiểu phân tích đa thức thành nhân tử sử dụng hằng đẳng thức nhưng thông qua các bước nhóm số hạng và đặt nhân tử chung nhé.

Khám phá Toán 8 cùng cô Phạm Thanh Loan tại đây:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *