Phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi – LS & ĐL 7 (CTST) | Cô Vân Anh

Việc khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau được các quốc gia châu Phi quan tâm, bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ.
Nếu khai thác một cách bừa bãi các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ dẫn tới huỷ hoại môi trường sống của con người.
Vậy phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các môi trường khác nhau của châu Phi như thế nào?
Trong bài học này, cô Nguyễn Thị Vân Anh sẽ giúp các em hiểu rõ về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.

Cùng khám phá Địa lí 7 tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *