Phương trình lượng giác nâng cao | Toán 11 Chân trời sáng tạo | Bứt phá 11| Thầy Trần Ngọc Quang Huy

👉 Bài giảng nằm trong khoá Bứt Phá 11 – Chuẩn theo chương trình mới. 2k7 tìm hiểu chi tiết khoá học/ xem thêm các bài giảng học thử tại:

👉Trong chương trình THCS các em đã được học về các giá trị lượng giác sin, cos, tan, cot với các góc nhọn từ 0 độ đến 90 độ. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các giá trị lượng giác trên nhưng mở rộng hơn với tất cả các góc nhé.

✍️ Khám phá Toán 11 cùng thầy Trần Ngọc Quang Huy tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *