Quần xã sinh vật | Sinh học 9 | GV: Nguyễn Đức Hải

Giữa các sinh vật cùng loài, giữa các sinh vât khác loài có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau như thế nào? Đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật là gì?
Hãy cùng thầy Hải tìm hiểu thông qua qua bài học này nhé!

Khám phá môn Sinh học 9 cùng thầy Nguyễn Đức Hải tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *