Quy định mới về tách thửa đất tại Lâm Đồng

0
66

Hôm qua, 1/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định mới về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Nội dung quyết định nêu rõ, về điều kiện tách thửa và hợp thửa đất có hình thành đường giao thông mới, với thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 5 ha thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm văn bản thống nhất. 

Đối với thửa đất hoặc khu đất khi tách thửa, hợp thửa có diện tích lớn hơn 5.000m2 (sau khi trừ diện tích đường giao thông), yêu cầu phải dành ít nhất 5% để xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng.

Với thửa đất hoặc khu đất có diện tích lớn hơn 5 ha, khi tách thửa, hợp thửa thì người sử dụng đất phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng, trình phê duyệt theo quy định.

Quyết định mới có một số thay đổi về chiều rộng cạnh tiếp giáp mặt đường đối với thửa đất mới hình thành. Theo đó, đối với đất ở tại khu vực đô thị (thị trấn, phường), thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp, cụ thể như sau:

Dạng nhà Diện tích tối thiểu (m2) Cạnh tiếp giáp đường chính (m) Cạnh tiếp giáp đường hẻm (m)
Nhà phố 40 10 4
Nhà liên kế có sân vườn 72 4,5  
64   4
Nhà biệt lập 250 10  
200   10
Biệt thự 400 12  
250   10

Với đất ở khu vực nông thôn thuộc quy hoạch đất ở nông thôn đã có quy hoạch kiến trúc dạng nhà ở thì thực hiện theo quy hoạch. Nếu chưa có quy hoạch dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích thửa đất mới hình thành sau tách thửa không nhỏ hơn 72m2, chiều rộng mặt đường tối thiểu 4,5m.

Đối với đất nông nghiệp khu vực đô thị, diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2, khu vực nông thôn là 1.000m2. Nếu tiếp giáp đường giao thông thì ngoài diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định, còn phải đảm bảo có cạnh tiếp giáp đường không nhỏ hơn 10m.

Trong khi đó, với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng, trường hợp thuộc quy hoạch đất ở mà muốn tách thửa đất ở đồng thời có đất nông nghiệp thì thực hiện theo quy định nêu trên. Diện tích đất nông nghiệp không cần đảm bảo tối thiểu 500m2.

Trường hợp thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2, nhưng diện tích đất ở chỉ thuộc một trong các thửa đất sau khi tách. Nếu tách đất ở ra thuộc các thửa đất khác nhau thì diện tích đất ở trong từng thửa đất sau khi tách tối thiểu đạt 500m2.

Được biết, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021 và thay thế cho Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Lam Giang

#2021/11/02/quy-dinh-moi-ve-tach-thua-dat-tai-lam-dong

LEAVE A REPLY