Quy tắc cộng và quy tắc nhân Môn Toán 10 (CTST) – GV: Lê Lan Hương

Trong bài giảng này, cô Lan Hương sẽ hướng dẫn các em:
– Tìm hiểu quy tắc cộng, quy tắc nhân
– Áp dụng quy tắc cộng, quy tắc nhân làm một số bài tập cơ bản, thường gặp

Khám phá Toán 10 CTST cùng cô Lan Hương tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *