Thông tin giữa các tế bào, chu kì tế bào và phân bào, cn tế bàoSinh học 10-11 | GV: Vũ Minh Châu

– Trong buổi học này cô Minh Châu sẽ đi sâu vào luyện tập chuyên đề Thông tin giữa các tế bào, chu kì tế bào và phân bào – Công nghệ tế bào đây là một chuyên đề khó và chứa những kiến thức quan trọng trong ôn tập nội dung sinh học 10.
– Ôn tập sinh học 10 và học sớm Sinh 11 [free] thời điểm vàng để khởi đầu sớm và đạt kết quả học tập tốt nhất cùng cô Minh Châu.
– Chúc các em học sinh học học tập tốt cùng cô Minh Châu, và đón chờ nhiều điều thú vị cùng cô vào các buổi live tiếp theo nhé.

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *