Tiếng Việt 2 Tuần 17 – Bài 2: Chính tả – Phân biệt ui/uy, r/d/gi, et/ac; ao/au…. – Cô Quách Thảo

Phân biệt ui/uy, r/d/gi, et/ac – Phân biệt: ao/au, r/d/gi, et/ac đây sẽ là hai bài chính tả các em được cô Thảo hướng dẫn trong tuần này. Với việc luyện tập đa dạng các dạng bài chính tả, chắc chắn các em sẽ đạt kết quả cao khi làm dạng bài tập này.
Tham khảo khóa học của cô tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *