Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ – Toán 3 Chương trình mới – Cô Diệu Ly

Bài học giúp các con:
+ Xác định được các thành phần của phép cộng và phép trừ
+ Biết cách tìm số hạng trong một tổng, số bị trừ và số trừ trong một hiệu
+ Vận dụng vào các bài toán có liên quan.
Chúc các con học tốt!
Tham gia khóa học Toán 3 của cô Diệu Ly và trải nghiệm những bài học thú vị tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *