Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu – Chữa đề thi số 2 – ĐGNL HCM || ON.TUYENSINH247.COM

Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu – Chữa đề thi số 2 – ĐGNL HCM || ON.TUYENSINH247.COM
Giáo viên: Đoàn Ngọc Duy Trình

———————
Ôn thi Đánh giá năng lực, đánh giá tư duy tại:
Fanpage:
Group ôn thi Đánh giá năng lực, đánh giá tư duy:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *