Tổng hợp dao động điều hòa | Vật Lí 12 | Lộ trình Sun 2024 | Thầy Vũ Thế Anh

👉 Bài giảng trích từ Lộ trình SUN 2024 – Luyện thi Đại học 3 bước, mục tiêu ít nhất 8 điểm. Các em xem chi tiết lộ trình tại đây nhé:

Bài toán về tổng hợp dao động điều hòa thường là những bài tập khó, câu hỏi ở mức độ điểm 9, 10, có thể được kết hợp cùng với những bài toán về năng lượng dao động, khoảng cách giữa hai điểm dao động trên hai phương song song. Phương pháp tổng hợp dao động cũng được ứng dụng trong một số bài toán Giao thoa sóng cơ, Dòng điện xoay chiều.
Trong bài giảng này, thầy Thế Anh sẽ đưa tới các em phương pháp tổng hợp hai dao động điều hòa, cũng như cách sử dụng máy tính CASIO để giải quyết bài toán nhanh nhất, đơn giản nhất. Qua đây các em có thể vận dụng được trong những bài toán phức tạp của chương Dao động cơ và những chương sau.
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *