Trao đổi khí ở sinh vật | KHTN 7 (CTST) | GV: Nguyễn Trung Hoạch

Cơ thể chúng ta lấy khí oxygen và thải khí carbon dioxide qua những hoạt động nào?
Các loại khí này vận chuyển qua các cơ quan của hệ hô hấp như thế nào?
Hãy cùng thầy Hoạch tìm hiểu thông qua qua bài học này nhé!

Khám phá môn Sinh học 7 cùng thầy Nguyễn Trung Hoạch tại đây:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *