Unit 1: Free time – Lesson 2 – i-learn Smart World 7 – Giáo viên: Nguyễn Hà Phương

Trong bài học hôm nay, các từ vựng về các địa điểm giải trí, luyện tập cách lập kế hoạch cho một sự kiện ở tương lai. Click ngay vào bài học nhé!

Link khóa học:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *