Unit 3: The Past – CLIL – Friends Plus 7 – Giáo viên: Vũ Thị Xuân

Nơi em sống có ngày lễ nào đặc biệt quan trọng? Các em biết gì về Lễ Tạ Ơn? Sau bài học này, các em hãy thử viết về một sự kiện/ngày lễ đặc biệt ở nơi em sống nhé!
Link khóa học:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *