Unit 3: The Past – Vocabulary – Friends Plus 7 – Giáo viên: Vũ Thị Xuân

Cùng cô Vũ Xuân quay ngược lại thời gian về lại quá khứ và điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng, ôn luyện cách sử dụng các cặp tính từ và miêu tả lại đặc điểm của những sự kiện này nhé!
Link khóa học:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *