Unit 3: The Past – Vocabulary & Listening – Friends Plus 7 – Giáo viên: Vũ Thị Xuân

Dạng quá khứ đơn của các động từ thường gặp sẽ được chia như thế nào? Làm sao để kể và tả lại một chuyến hành trình ở quá khứ? Tất cả sẽ được giải đáp trong video bài giảng này. Mở sách vở và ôn luyện cùng cô Vũ Xuân nào!
Link khóa học:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *