Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn | LS&ĐL 7 (CTST) | Cô Vân Anh

Rừng nhiệt đới A-ma-dôn có sự đa dạng và phong phú về thành phần loài. Người dân Nam Mỹ đã và đang khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn như thế nào? Những tác động này ảnh hưởng như thế nào đến môi trường tự nhiên rừng A-ma-dôn?
Hãy cùng cô Vân Anh tìm hiểu qua bài học này nhé!

Khám phá Địa lí 7 cô Nguyễn Thị Vân Anh tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *