Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa | Vật lí 11 (KNTTVCS) | Bứt phá 11 | GV: Nguyễn Thế Vinh

Một công việc quan trọng khi khảo sát tính chất của một chuyển động là xác định trạng thái của vật. Trạng thái của vật cho biết vị trí và hướng chuyển động. Trong dao động điều hòa, hướng chuyển động của vật thay đổi liên tục, vậy làm sao có thể xác định được trạng thái của vật tại một thời điểm bất kì? Trong bài giảng này, thầy Vinh sẽ đưa tới các em lý thuyết về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa, qua đó các em có thể xác định được tính chất chuyển động của dao động điều hòa.

Xem thêm nhiều bài giảng hay tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *