Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách – Tiết 1 | Toán 10 | GV: Nguyễn Công Chính

Sau khi đã viết được phương trình đường thẳng dưới các dạng khác nhau, tiết học này, chúng ta sẽ:
– Nhận biết vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
– Xây dựng và vận dụng được các công thức tính góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng.

Khám phá Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống cùng thầy Công Chính tại đây:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *