VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024

📍 Ngày 06/11/2023 Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký đợt đầu tiên cho kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024. Xem video hướng dẫn đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 của Tuyensinh247.

📍 03 bước đăng ký dự thi ĐGTD Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024 như sau:
✅ Bước 1: Truy cập website để đăng ký/đăng nhập tài khoản
✅ Bước 2: Đăng ký thi
✅ Bước 3: Thí sinh được chuyển qua màn hình đăng ký 4 bước
[1] Chọn hồ sơ (Tạo hồ sơ, khai báo thông tin cá nhân)
[2] Xác nhận thông tin
[3] Thanh toán
[4] Hoàn thành đăng ký

0:57 Bước 1: Đăng ký/đăng nhập tài khoản
1:07 Bước 2: Đăng ký thi
2:05 Bước 3: Chuyển qua màn hình đăng ký 4 bước
2:05 [1] Tạo hồ sơ, khai báo thông tin cá nhân
4:04 [2] Xác nhận thông tin
4:42 [3] Thanh toán
5:23 [4] Hoàn thành đăng ký

Ôn thi Đánh giá tư duy tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *