Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Đây là hình ảnh một căn hộ được thiết kế bởi KOP Properties thuộc căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore với giải pháp tuyệt vời là dùng thang máy đưa xe hơi lên tận từng căn hộ. Căn hộ có một gian tường kính ở bên ngoài phòng khách dùng làm gara xe. Thiết kế này thật sự là một giải pháp thông minh và sáng tạo khi các không gian đậu xe hơi ở nước này.

Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *