Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Đây là hình ảnh một căn hộ được thiết kế bởi KOP Properties thuộc căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore với giải pháp tuyệt vời là dùng thang máy đưa xe hơi lên tận từng căn hộ. Căn hộ có một gian tường kính ở bên ngoài phòng khách dùng làm gara xe. Thiết kế này thật sự là một giải pháp thông minh và sáng tạo khi các không gian đậu xe hơi ở nước này.

dae4019bb5371c52393dd8c54d8483ab Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

1c150e3c0f38d1d8e36ee21ec6b5882b Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

2f0ddd96184a83fdfd3b0e4eb6431912 Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

08a8e0b626c48b6e633794c2d5d02f23 Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

40c2999cdfb762f2b87dfe872a4d75d3 Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

68a7eaf4bcd8ba4c79f3d4be10bbceb3 Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

06320f9d5532a6809c198aeb0c6a0f22 Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

53386375cb55989c98cbd0a94b7d02b9 Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

a83ca258c1460f7ce1690f69297a463b Căn hộ cao cấp Hamilton Towers, Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *